Vuoden 2016 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2016 yhteensä 350.000 euroa kuudelle hakijalle seuraavasti:

 • Aalto-yliopisto 100.000 euroa
 • Helsingin yliopisto 100.000 euroa
 • Itä-Suomen yliopisto 20.000 euroa
 • John Nurmisen Säätiö 50.000 euroa
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto 30.000 euroa
 • Tampereen teknillinen yliopisto 50.000 euroa

Vuoden 2017 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2017 yhteensä 380.000 euroa kymmenelle hakijalle seuraavasti:

 • Aalto-yliopisto 50.000 euroa
 • Helsingin yliopisto 50.000 euroa
 • Itä-Suomen yliopisto 25.000 euroa
 • Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö 50.000 euroa
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto 25.000 euroa
 • Oulun yliopisto 30.000 euroa
 • Ranskan Kansallisen Hallintokorkeakoulun (ENA) entiset suomalaisen oppilaat ry 25.000 euroa
 • Suomen Meripelastusseura 35.000 euroa
 • Tampereen teknillinen yliopisto 50.000 euroa
 • Turun yliopisto 40.000 euroa

Vuoden 2018 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2018 yhteensä 757.600 euroa yhdeksälle hakijalle seuraavasti:

 • Aalto-yliopisto 250.000 euroa
 • Helsingin yliopisto 232.000 euroa
 • John Nurmisen Säätiö 80.000 euroa
 • Luonnonvarakeskus 30.000 euroa
 • Museovirasto 23.100 euroa
 • Pelikaanikilta ry 17.500 euroa
 • Pidä Saaristo Siistinä ry 60.000 euroa
 • Suomen Meripelastusseura 60.000 euroa
 • Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistys 5.000 euroa

Vuoden 2019 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2019 yhteensä 419.500 euroa yhdeksälle hakijalle seuraavasti:

 • Handle Products Oy 10.000 euroa
 • Helsingin yliopisto 247.000 euroa
 • Integrify ry 15.000 euroa
 • John Nurmisen Säätiö 38.700 euroa
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24.800 euroa
 • Pidä Saaristo Siistinä ry 25.000 euroa
 • Suomen meriarkeologinen seura ry 10.000 euroa
 • Suomen Meripelastusseura 30.000 euroa
 • Turun yliopisto 9.000 euroa

Vuoden 2020 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2020 yhteensä 659.715 euroa kahdeksalle hakijalle seuraavasti:

 • Aalto yliopisto 150.000 euroa
 • Helsingin yliopisto 345.000 euroa
 • Museovirasto 56.215 euroa
 • Pelikaanikilta ry 12.500 euroa
 • Pidä Saaristo Siistinä ry 40.000 euroa
 • Suomen Meriarkeologinen Seura ry 8.000 euroa
 • Suomen Meripelastusseura ry 48000 euroa

Vuoden 2021 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2021 yhteensä 595.857 euroa kahdeksalle hakijalle seuraavasti:

 • Helsingin yliopisto 183.000 euroa
 • Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry 30.000 euroa
 • Museovirasto 41.000 euroa
 • Oulun yliopisto 118.926 euroa
 • Startup säätiö 15.000 euroa
 • Suomen Meripelastusseura ry 41.200 euroa
 • Tampereen yliopisto 75.000 euroa
 • Turun yliopisto 91.731 euroa

Vuoden 2022 avustuskohteet

Weisell-säätiö on jakanut vuonna 2022 yhteensä 495.409 euroa kahdeksalle hakijalle seuraavasti:

 • Helsingin yliopisto 38.000 euroa
 • Aalto-yliopisto 90.000 euroa
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto 75.000 euroa
 • Pohjan Veikot/Oulun NMKY ry 10.000 euroa
 • Oulun yliopisto 50.485 euroa
 • Turun yliopisto 211.924 euroa
 • Viipurin Läänin Pursiseura ry 10.000 euroa
 • Museoviraston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun konsortio 10.000 euroa