AVUSTUKSIA ORGANISAATIOILLE, LAITOKSILLE, YHDISTYKSILLE JA RYHMILLE

Yhteinen hyvä

Weisell-säätiö sr toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Säätiön tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tuottaminen, vaan sen tarkoitus on edistää luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Säätiön tarkoituksen mukaisesti tuemme hankkeita, jotka liittyvät mereen, ympäristöön, tutkimukseen ja koulutukseen. Toimintamme kautta voimme edistää myös ihmisten ja luonnon välisen tasapainon säilyttämistä. Pitkäjänteinen ja rationaaliseen päätöksentekoon perustuva kestävä kehitys kuuluu arvoihimme niin tukikohteiden valinnassa kuin oman toiminnan kehittämisessäkin. Uusi teknologia ja sen hyödyntäminen ovat lähellä arvomaailmaamme.

TOIMINTA

Tuemme organisaatiotita ja hankkeita, jotka edistävät säätiön tarkoitusta mahdollisimman tehokkaasti.

Emme pääsääntöisesti tue yksittäisiä henkilöitä emmekä jatko-opiskelua tai opinnäytetöiden tekemistä.